Detta är vad vi erbjuder

Saimaa Group utför genom sina dotterbolag isolerings- och byggnadsställningstjänster för industrin samt tillhandahåller kompetent personal för industri-, byggnads- och konsultsektorn.

Tjänster som tillhandahålls av våra dotterbolag

Industriisolering är något vi gör för alla viktiga industribranscher. Vi kan erbjuda isoleringstjänster från planering till genomförande. Dessutom utför vi undersökningar för att exempelvis hitta värmeläckage.

Byggnadsställningstjänster för alla industribranscher och för byggande. Vi erbjuder även väderskydd för byggnadsprojekt. Byggnadsställningstjänsterna omfattar även planering och säkerhetsutbildning.

Vår personaltjänst erbjuder både personaluthyrning och rekryteringstjänster.

Arme tillhandahåller krävande värme-, kyl-, akustik- och brandisoleringstjänster samt byggnadsställningstjänster för alla industribranscher. Fokus ligger på kemiska och petrokemiska anläggningar, skogsindustri och kraftverk.

Armes specialområden är att stödja kundföretagens underhåll med byggnadsställnings- och isoleringstjänster, samt nyckelfärdiga totalleveranser av byggnadsställnings- och isoleringstjänster för investerings- och expansionsprojekt. Dessutom ger företaget utbildning i byggnadsställningsarbete. Klicka nedan för att läsa mer om Arme.

Kymsol isoleringstjänster inkluderar kyl- och värmeisolering för industrin. Vi erbjuder isoleringstjänster för alla industrisektorer, såväl för underhåll och service som för investerings- och förändringsprojekt. Vi erbjuder även bedömning av spillvärme och processprestanda.

Vi erbjuder även byggnadsställningslösningar med skydd för byggande, industrins underhåll och olika projekt. Klicka på knappen nedan för att se de tjänster som Kymsol erbjuder på bolagets hemsida.
 
 
 

Saimaan Eristys tillhandahåller byggnadsställningstjänster både för projekt och underhåll av hela anläggningar. Med hjälp av systemet för byggplatshantering kan kunden se byggnadsställningsplatser i realtid, var de än befinner sig. Systemet förbättrar arbetssäkerheten, kapacitetshanteringen och därmed kostnadseffektiviteten. Företaget erbjuder även säkerhetsutbildning för sina kunder.

Företaget erbjuder isoleringstjänster för värme-, kyl- och akustikisolering. I sortimentet ingår bland annat rör-, behållar- och utrustningsisolering.
 

PEPT erbjuder byggnadsställningslösningar för både industri- och byggprojekt. Företaget optimerar lösningarna redan i designstadiet så att flera arbetssteg kan genomföras utan att byggnadsställningarna behöver ändras. Företaget erbjuder också en lättanvänd kundportal för en kostnadseffektiv projektledning.

PEPT utför isoleringsarbeten för att skydda industriella rörledningar, behållare, utrustning och turbiner. Företaget har en stor erfarenhet inom områden med höga hygienkrav, såsom livsmedelsindustrin. PEPT erbjuder omfattande helhetslösningar inom isolering, allt från planering till färdig produkt.

 

Saimaan Työpalvelut Oy erbjuder sina kunder personaluthyrning och rekryteringstjänster.
Som ett företag som erbjuder personaluthyrning tar vi hand om personalrelaterade frågor, såsom löner och lagstadgade meddelanden.Saimaan Työpalvelut kan snabbt svara på kundernas efterfrågan i hela Finland och erbjuda anställda som är lämpliga för varje byggplats.

Som leverantör av rekryteringstjänster söker företaget efter lämpliga personer och väljer de bästa personerna för varje arbetsplats. Kunden kan också själv delta i rekryteringsprocessen om den så önskar. Klicka på knappen nedan för att läsa mera om Saimaan Työpalvelut tjänster.