Saimenvikaren

Saimaa Group är aktivt involverad i skyddandet av saimenvikaren.

Bild: Keijo Pylkkänen

Saimenvikaren

Den utrotningshotade saimenvikaren är en av världens mest sällsynta sälar. Det finns för närvarande cirka 420–430 saimenvikare. Beståndet har vuxit under de senaste decennierna tack vare målmedvetna insatser, men saimenvikaren behöver fortfarande skydd. Saimenvikarens existens hotas av ett antal faktorer som beror på människan, men det största hotet just nu är klimatförändringen. Saimaa Group är aktivt involverad i skyddet av saimenvikaren.

Stöd för saimenvikaren

Klimatförändringen är ett särskilt allvarligt problem för saimenvikaren som är beroende av is och snö. Därför bedriver vi ett aktivt utvecklingsarbete för att bygga konstgjorda bon för saimenvikaren. De konstgjorda bona kan placeras i smältvatten eller på isen.

Olika materialalternativ testas i byggandet av bon.

Bild: Keijo Pylkkänen

Konstgjorda bon för saimenvikaren

Saimaa Group håller på att ta fram ett konstgjort bo för saimenvikaren i samarbete med Östra Finlands universitet, Forststyrelsen och Elomatic. Vårt utvecklingsarbete syftar till att designa och bygga ett konstgjort bo som accepteras av saimenvikare också helt snöfria och isfria vintrar.

Saimaa Group har varit med och byggt konstgjorda bon sedan början av 2021. Utvecklingsarbetet är bara i början och saimenvikaren behöver olika slags bon som lämpar sig för olika förhållanden.
De första bona som vi har gjort har redan placerats ut i Saimen. Vi kommer att vara en långsiktig partner för projektet, eftersom det under de kommande åren förmodligen kommer att krävas upp till hundratals konstgjorda bon.

Som en del av detta utvecklingsarbete söker och testar vi förnybara bomaterial som lämpar sig för saimenvikaren och vattendrag. Många av våra kunder utvecklar förnybara material och vi hoppas att vi här hittar lösningar som kommer att vara lämpliga även för saimenvikarens bo.