Saimaa Group i korthet

Saimaa Group är Finlands största aktör inom industriisolering och byggnadsställningar.

Om Saimaa Group

Vår erfarenhet och våra resurser gör att vi kan svara på krävande och oväntade situationer hos våra kunder. Vi säkerställer skräddarsydda tjänstepaket med flexibla avtal. Med digitala system kan vi erbjuda våra kunder rapportering i realtid.

Saimaa Group består av fem dotterbolag med över 600 anställda. Med vårt nätverk av partner är vår installationskapacitet 1600 personer.

De företag som utför koncernens isolerings- och byggställningstjänster är Arme Oy, Kymsol Oy, PEPT Oy och Saimaan Eristys Oy. I koncernen ingår också Saimaan Työpalvelu Oy, som tillhandahåller professionell personal inom industri-, byggnads- och konsultsektorn i Finland.

I Finland har vi ett nätverk av verksamhetsställen på 15 orter, från Vanda och upp till Keminmaa. Vårt omfattande nätverk är därför tillgängligt för våra kunder över hela landet. I Sverige finns våra verksamhetsställen i Piteå, Skellefteå och Umeå, och via dem betjänar vi våra kunder i hela landet.

Vår projektverksamhet är global. Vi arbetar som partner för våra kunder i krävande projekt i varierande förhållanden.

Vi erbjuder isolerings- och byggnadstjänster till alla betydande industrisektorer. Mera om detta i avsnittet tjänster och på sidorna för Arme, Kymsol, Pept, Saimaa Eristys och Saimaan Työpalvelu Oy. I Finland och Sverige, och vi genomför även kundprojekt i olika länder runt om i världen.

Vårt kundlöfte

Lokal service, en stor koncerns resurser.
Vår gedigna erfarenhet av olika objekt och vårt omfattande servicenätverk gör att vi snabbt kan reagera på kundens krävande och plötsliga behov. En kompetent personalstyrka på 1600 personer och 1,6 miljoner ställningsdelar skapar en stor flexibilitet.

Säkert arbete enligt tidtabell.
Digitala lösningar ger kunden en lägesbild av byggplatsen i realtid. De ökar säkerheten och ser till att tidsplanerna hålls.

Nyckeltal

Personal år 2022

Omsättning år 2022 (MEUR)

Antal anställda 2016–2022

Omsättning 2016–2022 (MEUR)

Saimaa Groups historia

Bekanta dig med koncernens historia genom att klicka på knappen nedan!

Keijo Pylkkänen

Verkställande direktör,
Saimaa Group Oy
Verkställande direktörens hälsning

Bästa kund, bästa partner,

Varje bransch får i något skede en banbrytande aktör som förändrar den praxis man blivit van vid inom branschen. Vi vill vara en banbrytande aktör inom isolerings- och byggnadstjänster för industrin.

Vi har skapat det största företaget inom branschen i Finland. Storleken i sig är inte den stora nyheten, men den möjliggör en gedigen erfarenhet, utvecklingskraft och resurser för förändringar.

Ur våra kunders synvinkel sker det viktigaste utvecklingssteget i de digitala tjänsterna. Våra digitala lösningar ger kunderna god insyn i olika arbetsskeden och effektiverar verksamheten på ett helt nytt sätt. Och vår digitala resa fortsätter.

read more...
Vi erbjuder också våra kunder unik flexibilitet. Vi skräddarsyr avtalen för varje kund så att de säkerställer den bästa möjliga verksamheten ur alla parters perspektiv.

Omfattningen och storleken på vår verksamhet ger också kunden flexibilitet i olika situationer. Vi har över 600 anställda i koncernen och tack vare vårt nätverk är hela vår installationskapacitet 1600 personer. Vi investerar ständigt i vår kapacitet, och för närvarande har vi cirka 1,6 miljoner ställningsdelar.

Med hjälp av vårt nätverk av underleverantörer kan vi öka vår personalstyrka till mer än tusen personer. Både personresurserna och ställningsmaterialet kan flyttas inom koncernen, till platser där kunderna behöver dem mest.

Vi utvecklar verksamhet även genom att dela bästa praxis erfaranheter inom koncernen.Detta märks bland annat i utvecklingen av säkerheten. Som ett arbetsintensivt företag gör vi 4,000 säkerhetsobservationer varje år. Även här är digitala verktyg ett viktigt stöd.

Vårt långsiktiga utvecklingsarbete har också gett resultat i form av många priser och utmärkelser av våra kundföretag. Det senaste erkännandet av vårt säkerhetsarbete är att vi tre år i rad har vunnit en säkerhetstävling för tjänsteleverantörer.

Sommaren 2021 tog vi ett viktigt steg framåt i vår kundservice genom att köpa Pept Oy Ab. Nu kan vi betjäna nordiska kunder lokalt även i Sverige, där Pept har verksamhet på tre orter.

Saimaa Group vill vara ett möjligheternas hus även för personalen. Som branschledare erbjuder vi trygghet för vår personal och även mångsidigare karriärvägar än tidigare, beroende på varje individs kompetens och önskemål. Genom förnyelse skapar vi välbefinnande för både våra kunder och våra medarbetare. Vi tror att ett sådant företag är starkt i konkurrensen som blir allt hårdare.

Styrelse

Mikko Vasko

Ordförande

Keijo Pylkkänen

Ledamot i styrelsen

Ville Sailas

Ledamot i styrelsen

Ledning

Keijo Pylkkänen

Verkställande direktör,
Saimaa Group Oy

Juha Jokela

Verkställande direktör,
Arme Oy and Kymsol Oy

Saku Puhakainen

Verkställande direktör,
Saimaan Työpalvelu Oy

Jari Enlund

Affärsdirektör,
PEPT Oy

Hannu Myllymäki

Affärsdirektör,
Saimaan Eristys Oy