Dataskydds- och registerbeskrivning samt användarvillkor

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Saimaa Group Oy:s webbplats. Denna webbplats och dess innehåll ägs av Saimaa Group Oy och/eller dess dotterbolag (nedan kallad ”Saimen Group” eller ”bolaget”). Innehållet på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen. Saimaa Group förbehåller sig alla rättigheter till det material som presenteras på webbplatsen.

Produktion, överföring, distribution eller bevarande av den information eller de bilder som finns på Saimaa Groups webbplats är förbjuden utan skriftligt medgivande av Saimaa Group i förväg.
Användaren har emellertid rätt att spara på sin dator eller skriva ut sidor eller utdrag för eget personligt bruk.

De enskilda dokumenten, bilderna eller annat material på Saimaa Groups webbplats och deras användning kan vara föremål för andra villkor som begränsar användningen av materialet.

Innehållet på Saimaa Groups webbplats visas som sådant. Företaget ger inga garantier för riktigheten, exaktheten eller tillförlitligheten i innehållet. Företaget är inte ansvarigt för någon skada som orsakas av användning eller modifiering av materialet som publiceras på dess webbplats. Webbplatsen kan innehålla information eller material som inte uppdaterats. Saimaa Group ansvarar inte för några direkta eller indirekta fel eller förluster som orsakats av webbplatsen eller dess innehåll.

Saimaa Group förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen eller att blockera åtkomsten till webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Företaget garanterar inte kontinuerlig åtkomst till webbplatsen eller ansvarar inte för webbplatser som har länkats till webbplatsen. Företaget ansvarar inte heller för det länkade innehåll som har skapats eller publicerats av någon annan.
Saimaa Group strävar efter att skydda sin webbplats mot virus som cirkulerar på nätet, men kan inte garantera att webbplatsen är fri från virus hela tiden och under alla omständigheter.

Logotyper och varumärken
Saimaa Groups webbplats kan innehålla varumärken och registrerade varumärken, logotyper, märkesnamn eller firmanamn som tillhör företaget och dess dotterbolag. Dessa är bolagets egendom och får endast användas med tillstånd av Saimaa Group eller dess dotterbolag.

Om våra kunder eller partner vill använda vår logotyp, till exempel i sin marknadsföring eller kommunikation, måste de skriftligen avtala om det i förväg med Saimaa Group.

På denna webbplats ger vi inte tillstånd, samtycke, licens eller någon annan rätt att använda våra varumärken utan skriftligt medgivande i förväg.

Dataskydd- och registerbeskrivning
Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna i registret används för marknadsföring och informationsverksamhet i koncernen.

Regelbundna informationskällor
Materialet som stöder analys samlas automatiskt in av webbtjänsten.
Regelbundet utlämnande eller överföring av information utanför EU eller EES
Informationen ska inte göras tillgänglig för tredje part.

Principer för registersäkerhet
Registerinformationen finns på en säker server som skyddas i enlighet med dataskyddslagen, bakom de användaruppgifter som administratören beviljat.

Rätt att kontrollera uppgifter
Varje person som har lämnat in sina uppgifter till registret har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns lagrade i registret. Begäran lämnas via e-post till kontaktpersonen.

Rätten att kräva att uppgifterna rättas
Varje person som har lämnat in sina uppgifter till registret ska ha rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns lagrade i registret och begära att de rättas. En begäran om rättelse lämnas via e-post till kontaktpersonen.

Andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter
En person har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter om hen för direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring, samt marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Om en person vill förbjuda sådant kan hen göra det genom att kontakta den personuppgiftsansvarige via e-post.

Webbkakor
Koncernens webbplats använder webbkakor för att förbättra användarupplevelsen. En webbkaka är en textfil som lagras på användarens dator när användaren besöker webbsidan. Den innehåller information och används bland annat för att göra det lättare att använda webbplatsen. Webbkakor används inte för att identifiera användaren. Om du vill undvika att använda webbkakor kan du göra inställningar i din webbläsare så att webbkakor inte laddas ner till din dator. Detta kan emellertid påverka webbplatsens funktion.

Spårning
Denna webbplats samlar in användningsstatistik för Google Analytics, som syftar till att spåra, utveckla och planera marknadsföring av webbplatsen. Insamlad data kan inte spåras till en enda användare eller person.

Dessutom samlar webbplatsen objektgrupps- och ämnesinformation (Google Analytics Demographics) som lagrar ålder, kön, användarämnen med mera. Du kan ändra inställningarna för insamling av denna information på ditt Google-konto på https://www.google.com/settings/ads