Tietosuoja- ja rekisteriseloste sekä käyttöehdot

Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen kuin käytät Saimaa Group Oy:n nettisivuja. Tämä nettisivusto ja sen sisältö on Saimaa Group Oy:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Saimaa Group” tai ”yhtiö”) omaisuutta. Sivuston sisältöä suojaa tekijänoikeuslaki. Saimaa Group pidättää itsellään kaikki oikeudet sivustolla esitettyyn materiaaliin.

Saimaa Groupin nettisivuston sisältämän tiedon tai kuvien uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Saimaa Groupin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita niistä omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Saimaa Groupin nettisivujen yksittäisiin dokumentteihin, kuviin tai muuhun materiaaliin sekä niiden käyttöön saattaa liittyä muita ehtoja, jotka rajoittavat aineiston käyttöä.

Saimaa Groupin nettisivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Yhtiö ei vastaa sisällön virheettömyydestä, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Yhtiö ei myöskään vastaa sivuillaan julkistetun aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Sivusto voi sisältää päivittämätöntä tietoa tai aineistoa. Saimaa Group ei vastaa sivustosta tai sen sisällöstä johtuvista suorista tai epäsuorista virheistä tai menetyksistä.

Saimaa Group varaa itselleen oikeuden muuttaa sivuston sisältöä tai estää sivuille pääsyn milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Yhtiö ei takaa sivuston jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa sivustoista, joihin on tehty linkkiyhteys. Yhtiö ei myöskään vastaa linkitetystä sisällöstä, joka on tehty tai julkaistu jonkun muun toimesta.
Saimaa Group pyrkii suojaamaan sivustonsa verkossa liikkuvilta viruksilta, mutta ei voi taata sitä, että sivusto olisi kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa vapaa viruksista.

Logot ja tavaramerkit

Saimaa Groupin sivuilla voi esiintyä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä, logoja, tuotemerkkejä tai toiminimiä. Nämä ovat yhtiön omaisuutta ja niitä voi käyttää vain Saimaa Groupin tai yhtiön tytäryhtiön luvalla.

Mikäli asiakkaamme tai kumppanimme haluaa käyttää logoamme esimerkiksi markkinoinnissaan tai viestinnässään, siitä on sovittava etukäteen kirjallisesti Saimaa Groupin kanssa.

Tällä sivustolla emme anna lupaa, suostumusta, lisenssiä tai muutakaan oikeutta käyttää tavaramerkkejämme ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään konsernin markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten tahojen käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Evästeet
Konsernin sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Seuranta
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads